اربعين

زندگينامه رسول اكرم ( ص )

زندگينامه امام حسن (ع)

زندگينامه امام رضا ( ع )

 

 

 جدول ليگ روح الله

 براي ديدن به گروه ورزش مراجعه فرماييد

 اولي هاي خوش خط  (هفته سوم آذر )   

    براي ديدن به گروه خوشنويسي مراجعه فرماييد

ستارگان روح الله ( دهه سوم آذر )

   برترين  و تلاشگر ماه آذر 

 آزمون شماره 3 روح الله

 

 

  كارنامه آبان ماه  

  موارد انضباطي 

 عكس هاي كلاسي

راهنماي استفاده از آزمون هاي تستي

آدرس : خیابان آزادی خوش شمالی نبش نیایش شرقی پلاک 49 دبستان غیر دولتی روح اللهتلفن : 66915959-60دورنگار : 66915959خط پيامک : 30004363300030